wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Grzegorz Marek Arasymowicz Wójt Gminy ()
Małgorzata Wawryniuk Sekretarz Gminy (Or)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Grzegorz Marek Arasymowicz Wójt Gminy ()
Ewa Bartoszewska Inspektor d/s podatków i opłat, ewidencja (Fn)
Marek Czambuła Podinspektor d/s gospodarki komunalnej (GK)
Celina Dziwińska Inspektor d/s podatków i opłat-nalicznie wymiaru podatku (Fn)
Anna Hołub Kasjer (Fn)
Krystyna Ilczuk Inspektor d/s obsługi rady (RG)
Andrzej Jędrzejuk Inspektor d/s obrony cywilnej (OC)
Lidia Klimaszewska Inspektor d/s gospodarki ziemią (RGG)
Andrzej Klimaszewski Inspektor d/s infrastruktury (RI)
Paweł Kordaczuk Inspektor d/s informacji publicznej i UE (UE)
Dorota Kordaczuk Skarbnik Gminy (Fn)
Joanna Lutkiewicz Inspektor d/s obywatelskich (USC)
Katarzyna Łysak 3. Podinspektor d/s realizacji budżetu (Fn)
Anna Inga Obzejta Inspektor d/s ochrony środowiska (OŚ)
Jowita Radziwonka 2. Referent d/s realizacji budżetu (Fn)
Małgorzata Wawryniuk Sekretarz Gminy (Or)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Grzegorz Marek Arasymowicz Wójt Gminy ()Wójt Gminy
Ewa Bartoszewska Inspektor d/s podatków i opłat, ewidencja (Fn)Podatki i opłaty
Marek Czambuła Podinspektor d/s gospodarki komunalnej (GK)Usług komunalnych
Celina Dziwińska Inspektor d/s podatków i opłat-nalicznie wymiaru podatku (Fn)Podatki i opłaty
Anna Hołub Kasjer (Fn)Kasjer
Krystyna Ilczuk Inspektor d/s obsługi rady (RG)Obsługa Rady Gminy
Andrzej Jędrzejuk Inspektor d/s obrony cywilnej (OC)Obrona cywilna i sprawy społeczne
Lidia Klimaszewska Inspektor d/s gospodarki ziemią (RGG)Rolnictwo i gospodarka gruntami
Andrzej Klimaszewski Inspektor d/s infrastruktury (RI)Rozwój i infrastruktura
Paweł Kordaczuk Inspektor d/s informacji publicznej i UE (UE)Informacia publiczna i do UE
Dorota Kordaczuk Skarbnik Gminy (Fn)Księgowość
Joanna Lutkiewicz Inspektor d/s obywatelskich (USC)Urząd Stanu Cywilnego
Katarzyna Łysak 3. Podinspektor d/s realizacji budżetu (Fn)Księgowość
Anna Inga Obzejta Inspektor d/s ochrony środowiska (OŚ)Ochrona Środowiska
Jowita Radziwonka 2. Referent d/s realizacji budżetu (Fn)Księgowość
Małgorzata Wawryniuk Sekretarz Gminy (Or)Sekretarz Gminy
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2018
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Beata Czarnecka (Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Sarnakach)   2019-04-29
   Violetta Zawadka (Kierownik Gminnej Biblioteki w Sarnakach)   2019-04-29
   Elżbieta Grażyna Kozioł (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)   2019-04-26
 [Rozwiń]Kierownicy jednostek organizacyjnych
 [Rozwiń]Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Radny Miasta i Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002