wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-10-182019-11-30O G Ł O S Z E N I E w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
2019-10-172019-10-31Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
2019-10-082019-10-22Obwieszczenie
2019-10-072019-10-21Obwieszczenie
2019-10-042019-11-29Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kirunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki
2019-09-182019-10-30Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2019-09-092019-10-31Zawiadomienie o planach urządzenia lasów
2019-08-162020-06-30Postanowienie RDOŚ Chlewnie
2018-07-262021-07-28Decyzja zatwierdzająca TARYFY
2018-07-262021-07-27Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków