wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-05-262020-06-04Zdjęcia autobusu JELCZ do przetargu o sprzedaż
2020-05-202020-06-04Ogłoszenie o sprzedaży autobusu szkolnego
2020-05-132020-06-15Ogłoszenie o przetargu - działka
2019-08-162020-06-30Postanowienie RDOŚ Chlewnie
2018-07-262021-07-28Decyzja zatwierdzająca TARYFY
2018-07-262021-07-27Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków