wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-10-052018-11-05Obwieszczenie
2018-07-262021-07-28Decyzja zatwierdzająca TARYFY
2018-07-262021-07-27Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
2018-06-182018-12-31Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
2018-01-222018-12-31Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok