wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
OR.0050.28.2017 2017-10-24 w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki NIE Uchwalony obowiązujący
Or.120.9.2016 2016-11-09 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze NIE Uchwalony obowiązujący
Or.0050.11.2016 2016-06-16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji NIE Uchwalony obowiązujący
Or.120.8.2015 2015-09-18 w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVII/192/2014 2014-01-16 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ĄPomoc państwa w zakresie dożywianiaÓ na lata 2014 - 2020 w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych NIE Uchwalony obowiązujący
24/2011 2011-09-19 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. NIE Uchwalony obowiązujący
23/2011 2011-08-30 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo księgowych. NIE Uchwalony obowiązujący
22/2011 2011-08-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. NIE Uchwalony obowiązujący
21/2011 2011-08-23 w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. NIE Uchwalony obowiązujący
20/2011 2011-07-25 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego. NIE Uchwalony obowiązujący
19/2011 2011-07-22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. NIE Uchwalony obowiązujący
18/2011 2011-07-22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. NIE Uchwalony obowiązujący
17/2011 2011-07-22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. NIE Uchwalony obowiązujący
16/2011 2011-07-18 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referanta d/s realizacji budżetu. NIE Uchwalony obowiązujący
15/2011 2011-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 Ostatnia