wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XIX/103/2020 2020-03-31 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2020r. NIE Uchwalony oczekujący
VIII/43/2019 2019-03-27 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki TAK Uchwalony obowiązujący
IX/49/2015 2015-06-26 w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/39/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego Star 244, nr rejestracyjny PBK 0050 NIE Uchwalony obowiązujący
IX/48/2015 2015-06-26 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sarnaki za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sarnaki NIE Uchwalony oczekujący
VIII/40/2015 2015-05-07 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla czlonków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sarnaki za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizaowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sarnaki NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIX/204/2014 2014-03-26 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2014r. NIE Uchwalony obowiązujący
XII/58/2011 2011-10-27 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Sarnaki za udziała w działąniach ratowniczych lub szkoleniach organizaowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sarnaki NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVII/150/2010 2010-04-30 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części NIE Uchwalony oczekujący
XXVIII/119/2009 2009-08-07 w sprawie przystąpienia do porozumienia z Komendą Policji w Łosicach NIE Nieobowiązujący (uchylony)
III/16/2002 2002-12-30 porozumienie w związku z zakupem samochodu bojowego dla OSP Serpelice NIE Uchwalony obowiązujący