wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko pracy ds. kadr
Nazwa skrócona: Kadry
Symbol: KADRY
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Platerowie
3-Maja 5
Platerów 08-210
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: Poniedziałek - Piątek
7.30-15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek - Piątek
7.30-15.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i jednostek podporządkowanych,
b) prowadzenie spraw płacowych w tym: dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i innych,
c) kompletowanie akt osób przechodzących na emeryturę lub rentę,
d) prowadzenie spraw z zakresu wyróżnień i odznaczeń,
e) prowadzenie aktualnej ewidencji stanu szkół i przedszkoli: baza, kadra, nauczyciele /rozmieszczenie pracowników, zapotrzebowanie, opinie o pracownikach/,
f) opracowywanie sprawozdań statystycznych,
g) prowadzenie ewidencji skarg, listów, wniosków wpływających do Urzędu,
h) realizacja zadań wynikających z ustawy - kodeks postępowania cywilnego,
i) prowadzenie i aktualizacja rejestrów aktów prawnych i przekazywanie tych aktów do komórek organizacyjnych Urzędu,
j) kierowanie obiegiem dokumentów.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Tomasz Kasprowicz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-02-05
Data udostępnienia informacji 2004-02-05