wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
Nazwa skrócona: Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
Symbol: PODATKI
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Platerowie
3-Maja 5
Platerów 08-210
Komórka nadrzędna merytorycznie: Skarbnik Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek-piątek
7.30-15.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

a) dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych,
b) dokonywanie wymiaru podatków, opłat lokalnych i innych opłat,
c) udzielanie ulg i stosowanie zaniechania wymiaru zobowiązań pieniężnych w granicach uprawnień,
d) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
e) przyjmowanie wniosków o umorzenie zaległości podatkowych,
f) wydawanie zaświadczeń na bony paliwowe.

6. Do stanowiska pracy d/s księgowości podatkowej należy:
a) organizowanie i nadzór nad inkasem należności podatkowych,
b) udzielanie odroczeń należności podatkowych,
c) księgowanie zobowiązań pieniężnych, należności nieprzypisanych, oraz ich uzgadnianie,
d) wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, współdziałanie ze służbą egzekucyjną Urzędów Skarbowych w zakresie egzekucji pieniężnych w granicach określonych obowiązującymi przepisami,
e) wnioskowanie i przygotowywanie dokumentów, dokonanie zabezpieczeń hipotecznych z tytułu zaległych zobowiązań pieniężnych,
f) ustalanie stawek wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Tomasz Kasprowicz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-02-05
Data udostępnienia informacji 2004-02-05