wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko pracy d/s inwestycji i remontów
Nazwa skrócona: Stanowisko pracy d/s inwestycji i remontów
Symbol: INWESTYCJE
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Platerowie
3-Maja 5
Platerów 08-210
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: Poniedziałek-Piątek
7.30-15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek-Piątek
7.30-15.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

a) nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminnymi łącznie z budownictwem komunalnym,
b) nadzór nad prowadzonymi remontami placówek oświatowych, wychowawczych i innych,
c) sprawdzanie rachunków wystawianych przez wykonawców za czynności wykonane przy budowach i remontach,
d) prowadzenie dokumentacji związanej z sanitarno - higienicznym stanem szkół i przedszkoli, warunkami p. pożarowymi, instalacja elektryczną i ogrodową,
e) dokonywanie przeglądów w zakresie stanu technicznego obiektów oświatowych i innych,
f) dokonywanie okresowych przeglądów bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) zaopatrzenie placówek oświatowych i wychowawczych w opał.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Tomasz Kasprowicz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-02-05
Data udostępnienia informacji 2004-02-05