wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sekretarz Gminy
Nazwa skrócona: Sekretarz
Symbol: SEKRETARZ
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Platerowie
3-Maja 5
Platerów 08-210
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: Poniedziałe - Piątek - 7.30-15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek - Piątek - 7.30-15.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Do podstawowych zadań Sekretarza należy:
a) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
b) zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Urzędu,
c) zapewnienie zgodności działania,
d) nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów,
e) zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd,
f) wdrażanie informatyki do pracy Urzędu,
g) zapewnienie dyscypliny pracy w Urzędzie,
h) organizacja kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
i) przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Wójta,
j) zapewnienie realizacji obowiązujących przepisów prawnych wydanych przez Radę i Wójta,
k) zapewnienie terminowego przygotowania materiałów na sesję Rady,
l) zapewnienie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu,
m) przygotowanie projektów uchwał określających zmiany okręgów podatkowych, uchwał określających wysokość stawek podatków lokalnych,
n) prowadzenie Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej,
o) wydawanie, cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Ponadto Sekretarz nadzoruje:
a) przestrzeganie przez pracowników Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
b) stosowanie w Urzędzie przepisów instrukcji kancelaryjnej,
c) realizację wniosków i zaleceń pokontrolnych.

 Kadra kierownicza:

Wójt Gminy Platerów

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Platerów
  • NABÓR NA STANOWISKA URZ DNICZE

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Tomasz Kasprowicz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-02-05
Data udostępnienia informacji 2004-02-05