wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stasnowisko pracy ds. księgowości podatkowej
Nazwa skrócona: Stasnowisko pracy ds. księgowości podatkowej
Symbol: PODATKI - KSI GOWOŚ∆
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Platerowie
3-Maja 5
Platerów 08-210
Komórka nadrzędna merytorycznie: Skarbnik Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Gminy
Dni i godziny pracy: Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do stanowiska pracy ds. księgowości podatkowej należy:
a) organizowanie i nadzór nad inkasem należności podatkowych,
b) udzielanie odroczeń należności podatkowych,
c) księgowanie zobowiązań pieniężnych, należności nieprzypisanych, oraz ich uzgadnianie,
d) wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, współdziałanie ze służbą egzekucyjną Urzędów Skarbowych w zakresie egzekucji pieniężnych w granicach określonych obowiązującymi ustawami,
e) wnioskowanie i przygotowywanie dokumentów, dokonanie zabezpieczeń hipotecznych z tytułu zaległych zobowiązań pieniężnych,
f) ustalanie stawek wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom,

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2008-05-20
Data udostępnienia informacji 2008-05-20