wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
Nazwa skrócona: Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
Symbol: Księgowość budżetowa
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Platerowie
3-Maja 5
Platerów 08-210
Komórka nadrzędna merytorycznie: Skarbnik Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Gminy
Dni i godziny pracy: Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej należy:
a) prowadzenie rachunkowości budżetu gminy, funduszy będących w dyspozycji rady, oraz obsługi finansowo - księgowej Urzędu,
b) sporządzenie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej, oraz sprawozdań statystycznych z zakresu działalności,
c) rozliczanie i przekazywanie właściwym wierzycielom udziałów części wpływów i opłat,
d) finansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej i oświaty,
e) prowadzenie księgowości zakładów budżetowych,
f) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem budów, remontów, eksploatacją pomieszczeń straży pożarnych, zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP,
g) gospodarowanie środkami rzeczowymi,
h) prowadzenie ksiąg środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i materiałów,
i) rozliczanie inwentaryzacji
j) sporządzanie listy płac pracowników i prowadzenie kart wynagrodzeń,
k) obsługa finansowa samorządów,

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2008-05-20
Data udostępnienia informacji 2008-05-20