wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy i działalności gospodarczej
Nazwa skrócona: Stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy i działalności gospodarczej
Symbol: RADA i DG
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Platerowie
3-Maja 5
Platerów 08-210
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do stanowiska pracy ds. obronnych i obsługi organów gminy należy:
a) Zapewnienie materiałowo - techniczne Urzędu (materiały biurowe, zakup i konserwacja inwentarza biurowego, gospodarka odzieżą ochronną i roboczą, zamawianie gazet, pieczęci urzędowych i tablic),
b) zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p. pożarowych,
c) prowadzenie kancelarii, archiwum, biblioteki i małej poligrafii,
prowadzenie gospodarki paliw i smarów pojazdów i urządzeń autobusów gminnych,
h) prowadzenie prac związanych z obsługą Rady Gminy i jednostek pomocniczych,
i) prowadzenie Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej,
j) Przygotowanie dokumentów i decyzji administracyjnych w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
k) załatwianie spraw związanych z działalnością handlową na targowisku,

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2008-05-20
Data udostępnienia informacji 2008-05-20