wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko pracy ds. informatyki, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych,
Nazwa skrócona: Stanowisko pracy ds. informatyki, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych,
Symbol: INFORMATYKA I ZK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Platerowie
3-Maja 5
Platerów 08-210
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do stanowiska należy:
a) Pełnienie funkcji administratora Biuletynu Informacji Publicznej i bezpieczeństwa informacji urządzeń komputerowych w urzędzie,
b) opieka informatyczna nad funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, sieci i systemów informatycznych w urzędzie gminy,
c) doradztwo i wybór ofert w zakresie zakupu sprzętu elektronicznego,
d)wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej,
e) wykonywanie zadań z zakresy Zarządzania kryzysowego,
f) wykonywanie zadań z zakresy spraw obronnych,
g) zapewnienie OSP środków alarmowania, łączności, pomieszczeń, środków transportowych, wyposażenia w sprzęt, urządzenia przeciw pożarowe i wyposażenia osobistego strażaków,
h) prowadzenie gospodarki paliw i smarów pojazdów i urządzeń jednostek straży pożarnych,
i) wydawanie i rozliczanie kart drogowych w/w pojazdów.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2008-05-20
Data udostępnienia informacji 2008-05-20