wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Gmina Wodynie
Adres jednostki: 08-117 Wodynie, Siedlecka 43
Kod terytorialny GUS: 1426122
NIP: 821-16-61-659
REGON: 000550580
Numer rachunku bankowego: 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Siedlcach Oddział w Wodyniach
Liczba mieszkańców: 4620
Powierzchnia ogółem (km2): 11,6
Aktualizacja stanu wg stanu na dzień: 2014-01-27
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Krystyna Kania
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Krystyna Kania
Data wytworzenia informacji: 2004-05-10
Data udostępnienia informacji: 2004-05-10

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Wojciech Klepacki
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2014-12-01
Czy pracownik urzędu: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Radni oraz okręgi wyborcze

Liczba radnych - ogółem: 15
Liczba Radnych - od nowej kadencji: 15
Liczba okręgów wyborczych: 12

 Granice okręgów wyborczych

Nr 1-Wodynie, Nr 2-Brodki, Wola Serocka, Nr 3-Oleśnica,Nr 4-Kaczory,
Kamieniec, Nr 5-Seroczyn, Nr 6- Kochany, Rudnik Duży, Rudnik Mały,
Nr 7-Borki, Żebraczka, Nr 8- Kołodziąż, Nr 9-Jedlina, Łomnica,
Nr 10-Budy, Helenów, Młynki, Ruda Wolińska, Nr 11- Czajków, Szostek, Toki, Nr 12- Soćki, Wola Wodyńska.

 

Od nowej kadencji 2014-2018 będzie obowiązywał podział na 15 okręgów wyborczych.

 Majątek którym dysponuje gmina

Środki trwałe : Grunty 483911zł, Budynki i obiekty inzynierii 3382252zł, Urządzenia techniczne i maszyny 17497zł, Inne środki trwałe 251030zł.

 Majątek którym dysponuje urząd

Środki trwale: Grunty 157284zł, Budynki i obiekty inżynierii 377000zł, Przedmioty nietrwałe: Wyposażenie 143200zł.

 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Zasady i tryb dzialania Gminy Wodynie określa Statut Gminy (uchwała Nr V/55/2003 z dnia 27 stycznia 2003r.). Zasady i tryb dzialania Urzędu Gminy w Wodyniach określa Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 19/2002 Wojta Gminy Wodynie z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie okreslenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wodyniach i Zarządzenia Nr 15/2003 Wójta Gminy z dnia 5 maja 2003r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wodyniach.

 Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwał. Inicjatywę uchwałodwaczą posiadają: Rada Gminy, Wójt Gminy, Komisje Rady, 4 Radnych. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego, a nastepnie przedkładane są Przewodniczacemu Rady Gminy, który przekazuje je do zaopiniowania odpowiednim komisjom Rady.Opinie do projektów uchwał Przewodniczący Rady przekazuje Wójtowi Gminy. Z wnioskiem o ujęcie projektów uchwał
w porządku Sesji Rady Gminy występuje Wójt do Przewodniczącego Rady.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-06-23
Data udostępnienia informacji 2003-06-23