wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Informacje o Zarządzeniu numer: OKR.0050.62.2015

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wodynie przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości
Numer: OKR.0050.62.2015
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2015-11-27
Data wejścia w życie: 2015-11-27
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Data publikacji: 2015-11-27
Komórka organizacyjna: Wójt Gminy
Zarządzenie Treść zarządzenia [783,31 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-12-22
Data udostępnienia informacji 2015-12-22