wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Informacje o Zarządzeniu numer: OKR.0050.3.2016

Tytuł aktu prawnego - pełny: Zarządzenie Wójta Gminy Wodynie w sprawie określenia Regulaminu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach. dla których organem prowadzacym jest Gmina Wodynie, określający zasady korzystania Ze środków oraz zasady i tryb przyznania dofinansowania na doskonalenie zawodowe
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Regulamin dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Numer: OKR.0050.3.2016
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2016-01-29
Data wejścia w życie: 2016-01-29
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Edukacja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Dokształcanie nauczycieli i inne jednostki szkolnictwa
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Data publikacji: 2016-01-29
Komórka organizacyjna: Wójt Gminy
Zarządzenie Treść zarządzenia [1,95 MB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2016-02-17
Data udostępnienia informacji 2016-02-17