wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Informacje o Uchwale numer: XIII/74/08

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr XIII/74/08 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 lutego 2008r w sprawie zmian w uchwale dotyczącej wyznaczenia inkasentow i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmiany inkasentów podatków i opłat
Numer: XIII/74/08
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2008-02-19
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z podatku dochodowego
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje organizacyjne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): upoważnienia i pełnomocnicztwa
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Treść uchwały [57 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2008-02-25
Data udostępnienia informacji 2008-02-25