wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Informacje o Uchwale numer: XIX

Tytuł aktu prawnego - pełny: uchwała w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wodynie na lata 2004-2006 i 2007-2013
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Numer: XIX
Status aktu: Projekt aktu
Data podjęcia: 0001-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2008-09-04
Data udostępnienia informacji 2008-09-04