wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Informacje o Uchwale numer: XX/106/08

Tytuł aktu prawnego - pełny: uchwała nr XX/106/08 z dnia 18.11.2008r. w sprawie odbniżenia ceny sprzedaży drewna tartacznego do podatku leśnego na 2009r.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: obniżenie ceny sprzedaży drewna tartacznego
Numer: XX/106/08
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2008-11-18
Data wejścia w życie: 2008-11-11
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Treść uchwały [21,5 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2008-11-06
Data udostępnienia informacji 2008-11-06