wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Informacje o Uchwale numer: XI/60/11

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr XI/60/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 listopada 2011r w sprawie przystąpienia Gminy Wodynie do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działania II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałanie 2.2 Rozwój e-usług pn.: "Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego "M@zowszanie"
Tytuł aktu prawnego - skrócony: przystąpienie do projektu e-usług
Numer: XI/60/11
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2011-11-14
Data wejścia w życie: 2011-11-14
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Informatyka
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje administracyjne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Miejsce publikacji: nie podlega publikacji
Uchwała Treść uchwały [54,28 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Justyna Masłowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Jadwiga Będkowska
Data wytworzenia informacji 2011-12-06
Data udostępnienia informacji 2011-12-06