wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Książka Adresowa urzędu

Wyszukaj osobę komórkę albo stanowisko:
Przeciągnij kolumnę aby pogrupować
Imie i Nazwisko 
Nazwa organu /
komórki organizacyjnej
 
Stanowisko pracy 
Numery telefonów 
Numer pokoju 
Renata Anna BarejaUrząd Stanu CywilnegoKierownik Urzędu Stanu Cywilnego25/ 631 26 58 w.45
35
5
Mirosław Tomasz BednarczykReferat Organizacyjno-AdministracyjnyRobotnik gospodarczy  
Agnieszka BiałekReferat Inwestycyjno-GospodarczyInspektor d/s gospodarki gruntami oraz rolnictwa25/ 631 26 58 w.40
9
Barbara BrodzikReferat FinansowySkarbnik Gminy25/ 631 26 58 w.38
10
Agnieszka FirekReferat Organizacyjno-Administracyjnysprzątaczka  
Katarzyna GilReferat Inwestycyjno-GospodarczyPodinspektor d/s inwestycji i funduszy uniijnych 25/ 631 26 58 wew. 37
13
Małgorzata KaniaReferat FinansowyInspektor d/s księgowości budżetowej25/ 631 26 58 w.41
11
Sylwia Kiełczykowska Referat Inwestycyjno-GospodarczyKierownik referatu inwestycyjno-gospodarczego realizujący zadania z zakresu planowania przestrzennego, dróg, gopodarki komunalnej oraz ochrony środowiska25/ 631 26 58 wew.37
 
Wojciech KlepackiWójt GminyWójt25/ 631 26 58
32
14
Jadwiga MajekUrząd Stanu CywilnegoZastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego25/ 631 26 58 w.35
5
Justyna MasłowskaReferat Organizacyjno-AdministracyjnyPodinspektor ds. obsługi technicznej Rady Gminy i jej organów oraz spraw kancelaryjnych25/ 631 26 58 w.33
631-26-71,81
15
Jadwiga ObłozaReferat FinansowyPodinspektor d/s księgowości budżetowej25/ 631 26 58 w.40
41
11
Hubert Michał PasiakReferat Organizacyjno-AdministracyjnyZastępca Wójta 25/ 631 26 58 wew.33
 
Monika Maria PawlakReferat Inwestycyjno-GospodarczyInspektor d/s zaopatrzenia ludności w wodę oraz zamówień publicznych25/ 631 26 58 w.36
40
9
Karina Dominika RogalaReferat Organizacyjno-AdministracyjnyMłodszy referent d/s organizacyjnych i kadrowych25/ 631 58 wew.31
631-26-58
631-26-71,81
15
Magdalena SzostekReferat FinansowyPodinspektor d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych i księgowości podatkowej25/ 631 26 58 w.36
6
Franciszek Andrzej WardziakReferat Organizacyjno-AdministracyjnyRobotnik gospodarczy  
Bożena WoźnicaReferat Inwestycyjno-Gospodarczyreferent d/s utrzymania porządku i czystości w gminie(25) 631 26 58 wew.40
9