wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Budżet - Informacje Podstawowe


ROK DOCHODY WYDATKI NADW/DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 13 078 523,00 zł 14 081 909,00 zł -1 003 386,00 zł
PLAN - PO ZMIANACH 16 859 263,75 zł 15 821 848,75 zł 1 037 415,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - CAŁY ROK 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł