wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Agnieszka Białek
Telefon komórkowy:
Telefon: 25 631 26 58 wew. 40
Fax:
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: Inspektor
Komórka organizacyjna: Referat Inwestycyjno-Gospodarczy
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: Urząd Gminy w Wodyniach 08-117 Siedlecka 43