wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Monika Pawlak
Telefon komórkowy:
Telefon: (25) 631 26 58 wew.36
Fax: (25) 631 26 58 wew.39
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: Podinspektor
Komórka organizacyjna: Referat Finansowy
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: Urząd Gminy w Wodyniach 08-117 Siedlecka 43