wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Szczegóły informacji:

ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora d/s zobowiązań pieniężnych

Data: 2007-07-11
Autor: Marian Sekulski- Wójt Gminy
Treść informacji / streszczenie:

Urząd Gminy w Wodyniach
08-117 Wodynie
ul. Siedlecka 43

p o s z u k u j e
kandydata na stanowisko

podinspektora ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych i księgowości podatkowej
w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Wodynie

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.
1. Prowadzenie dokumentacji oraz urządzeń ewidencyjnych zapewniających wymiar
łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych wynikających
z ustawy :
a) o podatku rolnym ,
b) o lasach,
c) o podatkach i opłatach lokalnych
2. Prowadzenie spraw z zakresu księgowości podatkowej , w tym :
a) księgowości wpływów,
b) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów,
c) rozliczanie sołtysów z zainkasowanych kwot,
d) windykacja i egzekucja należności podatkowych - współdziałanie w tym
zakresie z Urzędem Skarbowym,
3. Wystawianie nakazów płatniczych na zobowiązania pieniężne.
4. Sporządzanie sprawozdawczości z realizacji należności podatkowych.
5. Przygotowywanie aktów normatywnych w zakresie ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów.
6. Przygotowywanie projektów uchwał organów gminy oraz zarządzeń Wójta w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz spraw majątkowych dotyczących dochodów i zobowiązań finansowych gminy.
7. Prowadzenie kontroli u podatników, płatników i inkasentów.


Wymagane kwalifikacje od kandydata:
 wykształcenie wyższe ekonomiczne,
oraz
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym
stanowisku,
- oświadczenie kandydata , że nie był prawomocnie skazany za
przestępstwo umyślne,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- biegła obsługa komputera ze znajomością programów Excel i Word,


Mile widziane będą:
 znajomość przepisów ordynacji podatkowej oraz podatków i opłat lokalnych
 znajomość zasad księgowości budżetowej,
Urząd Gminy w Wodyniach
08-117 Wodynie
ul. Siedlecka 43

p o s z u k u j e
kandydata na stanowisko

podinspektora ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych i księgowości podatkowej
w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Wodynie

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.
1. Prowadzenie dokumentacji oraz urządzeń ewidencyjnych zapewniających wymiar
łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych wynikających
z ustawy :
a) o podatku rolnym ,
b) o lasach,
c) o podatkach i opłatach lokalnych
2. Prowadzenie spraw z zakresu księgowości podatkowej , w tym :
a) księgowości wpływów,
b) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów,
c) rozliczanie sołtysów z zainkasowanych kwot,
d) windykacja i egzekucja należności podatkowych - współdziałanie w tym
zakresie z Urzędem Skarbowym,
3. Wystawianie nakazów płatniczych na zobowiązania pieniężne.
4. Sporządzanie sprawozdawczości z realizacji należności podatkowych.
5. Przygotowywanie aktów normatywnych w zakresie ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów.
6. Przygotowywanie projektów uchwał organów gminy oraz zarządzeń Wójta w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz spraw majątkowych dotyczących dochodów i zobowiązań finansowych gminy.
7. Prowadzenie kontroli u podatników, płatników i inkasentów.


Wymagane kwalifikacje od kandydata:
 wykształcenie wyższe ekonomiczne,
oraz
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym
stanowisku,
- oświadczenie kandydata , że nie był prawomocnie skazany za
przestępstwo umyślne,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- biegła obsługa komputera ze znajomością programów Excel i Word,


Mile widziane będą:
 znajomość przepisów ordynacji podatkowej oraz podatków i opłat lokalnych
 znajomość zasad księgowości budżetowej,
Urząd Gminy w Wodyniach
08-117 Wodynie
ul. Siedlecka 43

p o s z u k u j e
kandydata na stanowisko

podinspektora ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych i księgowości podatkowej
w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Wodynie

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.
1. Prowadzenie dokumentacji oraz urządzeń ewidencyjnych zapewniających wymiar
łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych wynikających
z ustawy :
a) o podatku rolnym ,
b) o lasach,
c) o podatkach i opłatach lokalnych
2. Prowadzenie spraw z zakresu księgowości podatkowej , w tym :
a) księgowości wpływów,
b) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów,
c) rozliczanie sołtysów z zainkasowanych kwot,
d) windykacja i egzekucja należności podatkowych - współdziałanie w tym
zakresie z Urzędem Skarbowym,
3. Wystawianie nakazów płatniczych na zobowiązania pieniężne.
4. Sporządzanie sprawozdawczości z realizacji należności podatkowych.
5. Przygotowywanie aktów normatywnych w zakresie ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów.
6. Przygotowywanie projektów uchwał organów gminy oraz zarządzeń Wójta w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz spraw majątkowych dotyczących dochodów i zobowiązań finansowych gminy.
7. Prowadzenie kontroli u podatników, płatników i inkasentów.


Wymagane kwalifikacje od kandydata:
 wykształcenie wyższe ekonomiczne,
oraz
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym
stanowisku,
- oświadczenie kandydata , że nie był prawomocnie skazany za
przestępstwo umyślne,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- biegła obsługa komputera ze znajomością programów Excel i Word,


Mile widziane będą:
 znajomość przepisów ordynacji podatkowej oraz podatków i opłat lokalnych
 znajomość zasad księgowości budżetowej,

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Jadwiga Będkowska
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Jadwiga Będkowska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jadwiga Będkowska
Data wytworzenia informacji 2007-07-11
Data udostępnienia informacji 2007-07-11