wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Szczegóły informacji:

nabór na wolne stanowisko urzędnicze- informatyka w Referacie Organizacyjno-Adm

Data: 2008-11-24
Autor: Marian Sekulski
Treść informacji / streszczenie:
Urząd Gminy w Wodyniach
08-117 Wodynie
ul. Siedlecka 43

p o s z u k u j e
kandydata na stanowisko

informatyka

w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym
Urzędu Gminy w Wodyniach

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

I. w zakresie informatyki oraz ochrony danych osobowych, w szczególności :
1.administrowanie siecią informatyczną oraz bazami danych systemów będących w użytkowaniu Urzędu Gminy, w tym wykonywanie obowiązków administratora systemów informatycznych określonych w obowiązującej Polityce bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
2.dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych, instalowanie i aktualizowanie oprogramowań,
3. wdrażanie nowych technik i rozwiązań informatycznych,
4. przegląd, konserwacja i bieżąca naprawa systemów - w tym sieci informatycznej,
5.zapewnienie bezpieczeństwa danych sieci komputerowej Urzędu przed niepowołanym dostępem z sieci zewnętrznej,
6.zapewnienie dostępu do Internetu i poczty elektronicznej na stanowiskach pracy w Urzędzie,
7.nadzór nad funkcjonowaniem systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
8.zarządzanie działaniem elektronicznej skrzynki podawczej,
II. w zakresie ustawy o dostępie do informacji publicznej - nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Urzędu ( w tym wprowadzanie danych).

Wymagane kwalifikacje od kandydata:
-wykształcenie wyższe, najlepiej o kierunku informatycznym,
-2-letni staż pracy na podobnym stanowisku lub podobnym zakresie wykonywanej pracy,
-znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu: samorządu terytorialnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
-znajomość zagadnień z zakresu sieci LAN,
-dobra znajomość sprzętu, oprogramowania oraz usług IT,
-znajUrząd Gminy w Wodyniach
08-117 Wodynie
ul. Siedlecka 43

p o s z u k u j e
kandydata na stanowisko

informatyka

w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym
Urzędu Gminy w Wodyniach

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

I. w zakresie informatyki oraz ochrony danych osobowych, w szczególności :
1.administrowanie siecią informatyczną oraz bazami danych systemów będących w użytkowaniu Urzędu Gminy, w tym wykonywanie obowiązków administratora systemów informatycznych określonych w obowiązującej Polityce bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
2.dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych, instalowanie i aktualizowanie oprogramowań,
3. wdrażanie nowych technik i rozwiązań informatycznych,
4. przegląd, konserwacja i bieżąca naprawa systemów - w tym sieci informatycznej,
5.zapewnienie bezpieczeństwa danych sieci komputerowej Urzędu przed niepowołanym dostępem z sieci zewnętrznej,
6.zapewnienie dostępu do Internetu i poczty elektronicznej na stanowiskach pracy w Urzędzie,
7.nadzór nad funkcjonowaniem systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
8.zarządzanie działaniem elektronicznej skrzynki podawczej,
II. w zakresie ustawy o dostępie do informacji publicznej - nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Urzędu ( w tym wprowadzanie danych).

Wymagane kwalifikacje od kandydata:
-wykształcenie wyższe, najlepiej o kierunku informatycznym,
-2-letni staż pracy na podobnym stanowisku lub podobnym zakresie wykonywanej pracy,
-znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu: samorządu terytorialnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
-znajomość zagadnień z zakresu sieci LAN,
-dobra znajomość sprzętu, oprogramowania oraz usług IT,
-znajUrząd Gminy w Wodyniach
08-117 Wodynie
ul. Siedlecka 43

p o s z u k u j e
kandydata na stanowisko

informatyka

w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym
Urzędu Gminy w Wodyniach

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

I. w zakresie informatyki oraz ochrony danych osobowych, w szczególności :
1.administrowanie siecią informatyczną oraz bazami danych systemów będących w użytkowaniu Urzędu Gminy, w tym wykonywanie obowiązków administratora systemów informatycznych określonych w obowiązującej Polityce bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
2.dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych, instalowanie i aktualizowanie oprogramowań,
3. wdrażanie nowych technik i rozwiązań informatycznych,
4. przegląd, konserwacja i bieżąca naprawa systemów - w tym sieci informatycznej,
5.zapewnienie bezpieczeństwa danych sieci komputerowej Urzędu przed niepowołanym dostępem z sieci zewnętrznej,
6.zapewnienie dostępu do Internetu i poczty elektronicznej na stanowiskach pracy w Urzędzie,
7.nadzór nad funkcjonowaniem systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
8.zarządzanie działaniem elektronicznej skrzynki podawczej,
II. w zakresie ustawy o dostępie do informacji publicznej - nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Urzędu ( w tym wprowadzanie danych).

Wymagane kwalifikacje od kandydata:
-wykształcenie wyższe, najlepiej o kierunku informatycznym,
-2-letni staż pracy na podobnym stanowisku lub podobnym zakresie wykonywanej pracy,
-znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu: samorządu terytorialnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
-znajomość zagadnień z zakresu sieci LAN,
-dobra znajomość sprzętu, oprogramowania oraz usług IT,
-znajUrząd Gminy w Wodyniach
08-117 Wodynie
ul. Siedlecka 43

p o s z u k u j e
kandydata na stanowisko

informatyka

w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym
Urzędu Gminy w Wodyniach

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

I. w zakresie informatyki oraz ochrony danych osobowych, w szczególności :
1.administrowanie siecią informatyczną oraz bazami danych systemów będących w użytkowaniu Urzędu Gminy, w tym wykonywanie obowiązków administratora systemów informatycznych określonych w obowiązującej Polityce bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
2.dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych, instalowanie i aktualizowanie oprogramowań,
3. wdrażanie nowych technik i rozwiązań informatycznych,
4. przegląd, konserwacja i bieżąca naprawa systemów - w tym sieci informatycznej,
5.zapewnienie bezpieczeństwa danych sieci komputerowej Urzędu przed niepowołanym dostępem z sieci zewnętrznej,
6.zapewnienie dostępu do Internetu i poczty elektronicznej na stanowiskach pracy w Urzędzie,
7.nadzór nad funkcjonowaniem systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
8.zarządzanie działaniem elektronicznej skrzynki podawczej,
II. w zakresie ustawy o dostępie do informacji publicznej - nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Urzędu ( w tym wprowadzanie danych).

Wymagane kwalifikacje od kandydata:
-wykształcenie wyższe, najlepiej o kierunku informatycznym,
-2-letni staż pracy na podobnym stanowisku lub podobnym zakresie wykonywanej pracy,
-znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu: samorządu terytorialnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
-znajomość zagadnień z zakresu sieci LAN,
-dobra znajomość sprzętu, oprogramowania oraz usług IT,
-znaj

 Załączniki

Załącznik nr: 1
Załącznik nr: 2
Załącznik nr: 3

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Marian Sekulski
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Marian Sekulski
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jadwiga Będkowska
Data wytworzenia informacji 2008-11-24
Data udostępnienia informacji 2008-11-24