wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Szczegóły informacji:

ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wodyniach

Data: 2006-05-31
Autor: Jadwiga Będkowska
Treść informacji / streszczenie:
Urząd Gminy w Wodyniach
08-117 Wodynie
ul. Siedlecka 43

p o s z u k u j e

kandydata na stanowisko

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wodyniach

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.
- sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
- prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stanu cywilnego obywateli,
- prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją ludności i dokumentacji stwierdzającej tożsamość,
- przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i innych z zakresu prawa rodzinnego.
Wymagane kwalifikacje od kandydata:
 dwuletni staż pracy:
a) na stanowiskach urzędniczych, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r.n Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),lub
b) w służbie cywilnej, lub
c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
d) w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
e) na kierowniczych stanowiskach państwowych,
 wykształcenie wyższe.
oraz
 posiadanie obywatelstwa polskiego,
 ukończony 18 rok życia i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku (oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na tym stanowisku),
 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (oświadczenie kandydata),
 oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
Mile widziane będą:
 umiejętność obsługi komputera
 znajomość ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych,

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz kwestionariusz personalny prosimy:
 przesłać na adres Urzędu Gminy z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego" lub
 złożyć Urząd Gminy w Wodyniach
08-117 Wodynie
ul. Siedlecka 43

p o s z u k u j e

kandydata na stanowisko

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wodyniach

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.
- sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
- prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stanu cywilnego obywateli,
- prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją ludności i dokumentacji stwierdzającej tożsamość,
- przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i innych z zakresu prawa rodzinnego.
Wymagane kwalifikacje od kandydata:
 dwuletni staż pracy:
a) na stanowiskach urzędniczych, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r.n Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),lub
b) w służbie cywilnej, lub
c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
d) w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
e) na kierowniczych stanowiskach państwowych,
 wykształcenie wyższe.
oraz
 posiadanie obywatelstwa polskiego,
 ukończony 18 rok życia i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku (oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na tym stanowisku),
 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (oświadczenie kandydata),
 oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
Mile widziane będą:
 umiejętność obsługi komputera
 znajomość ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych,

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz kwestionariusz personalny prosimy:
 przesłać na adres Urzędu Gminy z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego" lub
 złożyć Urząd Gminy w Wodyniach
08-117 Wodynie
ul. Siedlecka 43

p o s z u k u j e

kandydata na stanowisko

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wodyniach

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.
- sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
- prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stanu cywilnego obywateli,
- prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją ludności i dokumentacji stwierdzającej tożsamość,
- przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i innych z zakresu prawa rodzinnego.
Wymagane kwalifikacje od kandydata:
 dwuletni staż pracy:
a) na stanowiskach urzędniczych, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r.n Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),lub
b) w służbie cywilnej, lub
c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
d) w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
e) na kierowniczych stanowiskach państwowych,
 wykształcenie wyższe.
oraz
 posiadanie obywatelstwa polskiego,
 ukończony 18 rok życia i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku (oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na tym stanowisku),
 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (oświadczenie kandydata),
 oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
Mile widziane będą:
 umiejętność obsługi komputera
 znajomość ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych,

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz kwestionariusz personalny prosimy:
 przesłać na adres Urzędu Gminy z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego" lub
 złożyć

 Załączniki

Załącznik nr: 1
Załącznik nr: 2

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Jadwiga Będkowska
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Jadwiga Będkowska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jadwiga Będkowska
Data wytworzenia informacji 2006-05-31
Data udostępnienia informacji 2006-05-31