wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Sposoby załatwiania spraw

Grupa spraw 
Nazwa sprawy 
Prawna forma załatwiania 
Nazwa stanowiska 
USCKarta usługi Nr 1<br /UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI <br />EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCHinna forma prawnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCKarta usługi Nr 2<br />WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCIZaświadczenieKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCKarta usługi Nr 3<br />WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGOZaświadczenieKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCKarta usługi Nr 4<br />WYDANIE DOWODU OSOBISTEGOinna forma prawnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCKarta usług nr 5<br />ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJDecyzja administracyjnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCKarta usługi Nr 6<br />ZGŁOSZENIU WYJAZDU ZA GRANIC  NA POBYT DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESI CYZaświadczenieKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCKarta usługi Nr 7<br />WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJDecyzja administracyjnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCKarta usługi Nr 8<br />WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE <br />- NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓWZaświadczenieKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCKarta usługi Nr 9<br />WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGOZaświadczenieKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCKarta usługi Nr 10<br />WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO - NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓWZaświadczenieKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Strona 1 z 7 (63 procedur/y)Poprzednia[1]234567Następna