wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Finansowy
Nazwa skrócona:
Symbol: RF
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Wodyniach
Siedlecka
Wodynie 08-117
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7,45 - 15,45
Dni i godziny przyjmowania interesantów: codziennie w godzinach pracy Urzędu

 Przedmiot działania i kompetencje:

-realizacja polityki finansowej gminy
-naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych
-prowadzenie księgowości budżetowej i podatkowej
-wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Skarbnik Gminy

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Karina Rogala
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Karina Rogala
Data wytworzenia informacji 2016-04-01
Data udostępnienia informacji 2016-04-01