wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Inwestycyjno-Gospodarczy
Nazwa skrócona:
Symbol: IGR
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Wodyniach
Siedlecka
Wodynie 08-117
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piatku w godz.7,45 - 15,45
Dni i godziny przyjmowania interesantów: codziennie w godzinach pracy Urzędu

 Przedmiot działania i kompetencje:

-gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska
-rolnictwo oraz gospodarka gruntami
-inwestycje i remonty
-handel, usługi oraz drobna wytwórczość

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Kierownik referatu inwestycyjno-gospodarczego realizujący zadania z zakresu planowania przestrzennego, dróg, gopodarki komunalnej oraz ochrony środowiska

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • referat inwestycyjno-gospodarczy
  • Urząd Gminy w Wodyniach
  • Referat Inwestycyjno-Gospodarczy
  • Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  • Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociagów sieciowych zarządzanych przez Urząd Gminy w Wodyniach

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Krystyna Kania
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Krystyna Kania
Data wytworzenia informacji 2003-09-15
Data udostępnienia informacji 2003-09-15