wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa skrócona:
Symbol: USC
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Wodyniach
Siedlecka
Wodynie 08-117
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piatku ow godz.7,45 - 15,45
Dni i godziny przyjmowania interesantów: codziennie w godzinach pracy Urzędu

 Przedmiot działania i kompetencje:

- przyjmowanie oświadczeń zgodnie z przepisami
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
- sporządzanie aktów, wypisywanie odpisów aktów:
urodzenia, małżeństwa, zgonu,
- ewidencja ludności oraz wydawanie dowodów
osobistych,
- sprawy z zakresu obrony cywilnej, spraw wojskowych
oraz tajnej kancelarii,
- sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Informacje dodatkowe:

W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2007r.ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 16.XI.2006r., Nr 224, poz. 1635) informujemy, że istnieje możliwość wnoszenia opłaty skarbowej przelewem na konto Urzędu Gminy w Wodyniach:
Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010 BS Siedlce O/Wodynie
- za wydanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego - 22zł
- za wydanie odpisu zupełnego aktu - 33zł

 Kadra kierownicza:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Krystyna Kania
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Renata Bareja
Data wytworzenia informacji 2003-09-15
Data udostępnienia informacji 2003-09-15