wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Renata Anna Bareja Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (RB)
Renata Anna Bareja Sekretarz Gminy (RB)
Barbara Brodzik Skarbnik Gminy (BB)
Sylwia Kiełczykowska Kierownik referatu inwestycyjno-gospodarczego realizujący zadania z zakresu planowania przestrzennego, dróg, gopodarki komunalnej oraz ochrony środowiska (SK)
Wojciech Klepacki Wójt (WK)
Jadwiga Majek Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (JM)
Hubert Michał Pasiak Zastępca Wójta (HP)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Renata Anna Bareja Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (RB)
Renata Anna Bareja Sekretarz Gminy (RB)
Mirosław Tomasz Bednarczyk Robotnik gospodarczy (FW)
Agnieszka Białek Inspektor d/s gospodarki gruntami oraz rolnictwa (AB)
Barbara Brodzik Skarbnik Gminy (BB)
Agnieszka Firek sprzątaczka (AF)
Katarzyna Gil Podinspektor d/s inwestycji i funduszy uniijnych (KG)
Małgorzata Kania Inspektor d/s księgowości budżetowej (MK)
Sylwia Kiełczykowska Kierownik referatu inwestycyjno-gospodarczego realizujący zadania z zakresu planowania przestrzennego, dróg, gopodarki komunalnej oraz ochrony środowiska (SK)
Wojciech Klepacki Wójt (WK)
Adolf Kudlak robotnik gospodarczy (AK)
Jadwiga Majek Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (JM)
Justyna Masłowska Podinspektor ds. obsługi technicznej Rady Gminy i jej organów oraz spraw kancelaryjnych (JMAS)
Jadwiga Obłoza Podinspektor d/s księgowości budżetowej (JO)
Hubert Michał Pasiak Zastępca Wójta (HP)
Monika Maria Pawlak Inspektor d/s zaopatrzenia ludności w wodę oraz zamówień publicznych (MP)
Karina Dominika Rogala Młodszy referent d/s organizacyjnych i kadrowych (KR)
Magdalena Szostek Podinspektor d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych i księgowości podatkowej (MS)
Franciszek Andrzej Wardziak Robotnik gospodarczy (FW)
Bożena Woźnica referent d/s utrzymania porządku i czystości w gminie (BW)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Renata Anna Bareja Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (RB)Urząd Stanu Cywilnego
Renata Anna Bareja Sekretarz Gminy (RB)Referat Organizacyjno-Administracyjny
Mirosław Tomasz Bednarczyk Robotnik gospodarczy (FW)Referat Organizacyjno-Administracyjny
Agnieszka Białek Inspektor d/s gospodarki gruntami oraz rolnictwa (AB)Referat Inwestycyjno-Gospodarczy
Barbara Brodzik Skarbnik Gminy (BB)Referat Finansowy
Agnieszka Firek sprzątaczka (AF)Referat Organizacyjno-Administracyjny
Katarzyna Gil Podinspektor d/s inwestycji i funduszy uniijnych (KG)Referat Inwestycyjno-Gospodarczy
Małgorzata Kania Inspektor d/s księgowości budżetowej (MK)Referat Finansowy
Sylwia Kiełczykowska Kierownik referatu inwestycyjno-gospodarczego realizujący zadania z zakresu planowania przestrzennego, dróg, gopodarki komunalnej oraz ochrony środowiska (SK)Referat Inwestycyjno-Gospodarczy
Wojciech Klepacki Wójt (WK)Wójt Gminy
Adolf Kudlak robotnik gospodarczy (AK)Referat Organizacyjno-Administracyjny
Jadwiga Majek Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (JM)Urząd Stanu Cywilnego
Justyna Masłowska Podinspektor ds. obsługi technicznej Rady Gminy i jej organów oraz spraw kancelaryjnych (JMAS)Referat Organizacyjno-Administracyjny
Jadwiga Obłoza Podinspektor d/s księgowości budżetowej (JO)Referat Finansowy
Hubert Michał Pasiak Zastępca Wójta (HP)Referat Organizacyjno-Administracyjny
Monika Maria Pawlak Inspektor d/s zaopatrzenia ludności w wodę oraz zamówień publicznych (MP)Referat Inwestycyjno-Gospodarczy
Karina Dominika Rogala Młodszy referent d/s organizacyjnych i kadrowych (KR)Referat Organizacyjno-Administracyjny
Magdalena Szostek Podinspektor d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych i księgowości podatkowej (MS)Referat Finansowy
Franciszek Andrzej Wardziak Robotnik gospodarczy (FW)Referat Organizacyjno-Administracyjny
Bożena Woźnica referent d/s utrzymania porządku i czystości w gminie (BW)Referat Inwestycyjno-Gospodarczy
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2016
 [Zwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
   Magdalena Szostek   2016-04-29
   Monika Maria Pawlak   2016-03-31
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002