wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
OKR.0050.15.2016 2016-04-21 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert zlożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2016 roku TAK Uchwalony obowiązujący
OKR.0050.12.2016 2016-03-30 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2016 roku TAK Uchwalony obowiązujący
OKR.0050.6.2016 2016-02-08 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OKR.0050.5.2016 2016-01-29 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OKR.0050.4.2016 2016-01-29 podział srodków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli NIE Uchwalony obowiązujący
OKR.0050.3.2016 2016-01-29 Regulamin dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli NIE Uchwalony obowiązujący
OKR.0050.2.2016 2016-01-27 postępowanie rekrutacyjne i postepowanie uzupełniające do przedszkoli oraz klas pierwszych NIE Uchwalony obowiązujący
OKR.0050.1.2016 2016-01-11 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OKR.0050.67.2015 2015-12-30 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OKR.0050.66.2015 2015-12-18 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OKR.0050.65.2015 2015-12-10 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIE Uchwalony obowiązujący
OKR.0050.64.2015 2015-12-03 w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb uczniów NIE Uchwalony obowiązujący
Si.406.2015 2015-11-30 Opinia RIO NIE Uchwalony obowiązujący
OKR.0050.63.2015 2015-11-30 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OKR.0050.62.2015 2015-11-27 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia