wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Organizacyjno-Administracyjny
Symbol stanowiska: RB
Nazwa stanowiska: Sekretarz Gminy

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. organizowanie pracy biura,
2. zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania biura z obowiązującymi przepisami,
3.nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
4.wydawanie wszelkich wymaganych świadczeń i poświadczeń urzędowych,
5.opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy ,
6.opracowywanie zakresów czynności,
7.prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
8.nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli.Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2006-05-15
Data udostępnienia informacji 2006-05-15