wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Wójt Gminy
Symbol stanowiska: WK
Nazwa stanowiska: Wójt

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań Wójta należy w szczególności:
-przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
-określenie sposobu wykonywania uchwał,
-godpdarowanie mieniem komunalnym,
-wykonywanie budżetu,
-zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
-

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Każdy wtorek w godzinach 15-16

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Krystyna Kania
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Krystyna Kania
Data wytworzenia informacji 2004-10-01
Data udostępnienia informacji 2004-10-01