wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Informacje o Uchwale numer: XIV/58/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.
Numer: XIV/58/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-08-13
Data wejścia w życie: 2019-08-13
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Data publikacji: 2019-08-16
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz.9896
Uchwała Treść uchwały [37,04 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-08-13

 Załączniki

Uzasadnienie [31,84 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-08-13 Otwórz
Tabela Nr 1 Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu w 2019 r. [129,25 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-08-13 Otwórz
Tabela Nr 1a Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. [93,34 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-08-13 Otwórz
Tabela Nr 2 Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019 [124,51 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-08-13 Otwórz
Tabela Nr 2a Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 r. [99,29 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-08-13 Otwórz
Tabela Nr 3 Limity wydatków inwestycyjnych na 2019 r. [547,87 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-08-13 Otwórz
Tabela Nr 4 Dotacje celowe na zadania własne powiatu w 2019 r. [79,25 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-08-13 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Iwona Wierzbicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Anna Sulińska
Data wytworzenia informacji 2019-08-13
Data udostępnienia informacji 2019-08-13