wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Informacje o Uchwale numer: V/35/03

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na koszt właściciela
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na koszt właściciela
Numer: V/35/03
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2003-03-20
Data wejścia w życie: 2003-03-20
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Iwona Wierzbicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Iwona Wierzbicka
Data wytworzenia informacji 2004-10-28
Data udostępnienia informacji 2004-10-28