wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Informacje o Zarządzeniu numer: 158/2020

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku,
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku,
Numer: 158/2020
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2020-09-28
Data wejścia w życie: 2020-09-28
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Kultura fizyczna, sport i turystyka
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Kultura fizyczna i sport
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Data publikacji: 2020-09-28
Komórka organizacyjna: Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Zarządzenie Treść zarządzenia [179,39 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Ewa Kuśmierczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Ewa Kuśmierczyk
Data wytworzenia informacji 2020-09-28
Data udostępnienia informacji 2020-09-28