wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Uchwały budżetowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXIII/183/2020 2020-12-17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021 - 2030 NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIII/182/2020 2020-12-17 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łosickiego na rok 2021 NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIII/181/2020 2020-12-17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2020 - 2030. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIII/180/202 2020-12-17 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXII/174/2020 2020-11-27 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXX/161/2020 2020-10-14 w sprawie partycypacji w kosztach przedsięwzięcia pod nazwą ĄPoprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach oraz Łosickiego Domu KulturyÓ NIE Uchwalony obowiązujący
XXX/158/2020 2020-10-14 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXX/158/2020 2020-10-14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2020 - 2030 NIE Uchwalony obowiązujący
XXI/152/2020 2020-09-29 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXVII/132/2020 2020-08-18 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXVI/125/2020 2020-07-10 w sprawie zmian budetu powiatu na 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXV/118/2020 2020-06-03 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXIV/115/2020 2020-04-08 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXIV/113/2020 2020-04-08 zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/298/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które goromadzą dochody okrelśone w uchwale i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowaych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania NIE Uchwalony obowiązujący
XXIII/111/2020 2020-02-28 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2020 - 2030 NIE 0
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia