wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Komisje i ich przedmiot działania

Pełna nazwa komisji rady 
Symbol 
Typ komisji 
Komisja RewizyjnaKRstała
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów, Ładu i Porządku PublicznegoKBstała
Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw SocjalnychKZstała
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i TurystykiKOstała
Komisja Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwastała
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji KSWiP stała
Komisja Statutowa KSdoraźna    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji
Data udostępnienia informacji