wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wicestarosta Powiatu Łosickiego
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Łosicach
ul. Narutowicza 6
Łosice 08-200
Komórka nadrzędna merytorycznie: Rada Powiatu Łosickiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Łosickiego
Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

  1. wykonywanie obowiązków starosty w przypadku jego nieobecności lub niemożności jego działania z innych przyczyn z zastrzeżeniem § 17 ust. 10 i 12,
  2. koordynowanie i organizowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
  3. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem aktów normatywnych regulujących strukturę  i zakres działania starostwa i jego komórek organizacyjnych.
  4. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  5. wykonywanie innych  zadań powierzonych przez starostę.

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Wicestarosta

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marianna Hryciuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Marianna Hryciuk
Data wytworzenia informacji 2004-08-12
Data udostępnienia informacji 2004-08-12