wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Skarbnik
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Łosicach
ul. Narutowicza 6
Łosice 08-200
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta Powiatu Łosickiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Łosickiego
Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

  1.  opracowywanie dla potrzeb Zarządu projektu budżetu Powiatu, uwzględniając zasady prawa budżetowego i ustawy o finansach publicznych,
  2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości
    i sprawozdawczości,
  3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu powiatu,
  4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych powiatu,
  5. nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu powiatu,
  6. nadzór nad prowadzeniem sprawozdawczości budżetowej,
  7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa, oraz zadań wynikających z uchwał rady, zarządu i decyzji  starosty, nadzoru i kontroli nad działalnością finansową innych jednostek powiatu i tych jednostek dla których powiat jest organem założycielskim lub pełni funkcje właścicielskie

 Informacje dodatkowe:

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marianna Hryciuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Marianna Hryciuk
Data wytworzenia informacji 2014-02-18
Data udostępnienia informacji 2014-02-18