wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXIV/191/2021 2021-01-29 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/186/2021 2021-01-29 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/177/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działajacych na terenie powiatu łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/177/2020 2020-12-17 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działajhących na terenie powiatu łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/130/2020 2020-08-18 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli TAK Uchwalony oczekujący
XXVI/122/2020 2020-07-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/112/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostęnych działających na terenie powiatu łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/114/2020 2020-04-08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/94/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/112/2020 2020-04-08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/107/2020 2020-02-28 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/92/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/105/2020 2020-01-31 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Zarząd Powiatu Łosickiego w spółdzielniach socjalnych TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/95/2019 2019-12-30 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/94/2019 2019-12-30 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/92/2019 2019-12-30 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/78/2019 2019-11-07 w sprawie zmiany Uchwały IX/38/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest powiat łosicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/73/2019 2019-11-07 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Łosicki TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/65/2019 2019-09-27 w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia