wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXVII/130/2020 2020-08-18 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli TAK Uchwalony oczekujący
XXVI/122/2020 2020-07-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/112/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostęnych działających na terenie powiatu łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/114/2020 2020-04-08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/94/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/112/2020 2020-04-08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/107/2020 2020-02-28 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/92/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/105/2020 2020-01-31 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Zarząd Powiatu Łosickiego w spółdzielniach socjalnych TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/95/2019 2019-12-30 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/94/2019 2019-12-30 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/92/2019 2019-12-30 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/78/2019 2019-11-07 w sprawie zmiany Uchwały IX/38/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest powiat łosicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/73/2019 2019-11-07 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Łosicki TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/65/2019 2019-09-27 w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/63/2019 2019-09-27 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenie rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostnych działających na terenie Powiatu Łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/61/2019 2019-09-27 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/189/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli TAK Uchwalony obowiązujący
XI/47/2019 2019-05-29 w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łosickiego, od dnia 1 września 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia