wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
II/11/2018 2018-11-27 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
LXIII/269/18 2018-10-16 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/264/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie z drogi oraz parkowanie pojazdów TAK Uchwalony obowiązujący
LXIII/266/18 2018-10-16 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej TAK Uchwalony obowiązujący
LXIII/265/18 2018-10-16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/114/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
LXII/264/18 2018-09-26 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie z drogi oraz parkowanie pojazdów TAK Uchwalony obowiązujący
LIII/225/18 2018-02-08 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/223/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/209/17 2017-12-13 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XLVII/193/17 2017-10-27 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/121/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punków aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/192/17 2017-10-16 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/38/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat łosicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/191/7 2017-10-16 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej TAK Uchwalony obowiązujący
XLV/180/17 2017-08-31 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/189/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia naczycieli TAK Uchwalony obowiązujący
XLV/179/17 2017-08-31 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach i likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego TAK Uchwalony obowiązujący
XLV/178/17 2017-08-31 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach i likwidacji Technikum Uzupełniającego TAK Uchwalony obowiązujący
XLV/177/17 2017-08-31 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach i likwidacji III liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki TAK Uchwalony obowiązujący
XLIV/166/17 2017-08-07 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/35/03 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie z drogi oraz parkowanie pojazdów na koszt właściciela TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia