wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLII/154/17 2017-06-05 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie z drogi oraz parkowanie pojazdów TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/142/17 2017-03-27 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Łosickiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/141/17 2017-03-27 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/127/16 2016-12-29 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/114/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/126/16 2016-12-29 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/121/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/121/16 2016-12-16 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/114/16 2016-11-28 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/109/16 2016-10-24 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XXVI/95/15 2016-08-17 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łosicki oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/77/16 2016-04-25 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łosickiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/73/16 2016-03-21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/113/2001 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XX/67/16 2016-01-25 w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w powiecie łosickim" TAK Uchwalony oczekujący
XIX/65/15 2015-12-30 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/55/15 2015-10-22 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/22/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego TAK Uchwalony obowiązujący
IX/38/15 2015-05-18 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat łosicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia