wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-08-212017-09-21Informacja Starosty łosickiego o niewniesieniu sprzeciwu dot.budowy linii kablowej nN 0,4kV dla oświetlenia placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w msc. Biernaty Średnie, 08-200 Łosice na działce oznaczonej nr ewid. 68/1
2017-08-102017-08-31Decyzja dot. mienie gromadzkie wsi Szawły
2017-08-102017-08-31Decyzja dot. mienie gromadzkie wsi Grzybów i wsi Kamianka
2017-08-042017-09-04Informacja Starosty Łosickiego o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy linii kablowej nN stacji transformatorowej 15/0,4 kV PIETRUSY 2 w msc. Pietrusy, gm. Olszana na działkach oznaczonych nr ewid. 205, 214, 220/2, 220/4, 220/6, 526
2017-08-032017-09-03OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU ŁOSICKIEGO dotyczące ponownego wszczęcia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w msc. Łosice ul. Bialska na działce oznaczonej nr ewid. 749
2017-08-022017-09-02Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków cz.gm.Olszanka do
2017-07-312017-08-31Informacja Starosty Łosickiego o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy linii kablowej nN 0,4 kV wraz z przyłączmi, demontaż linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz z przyłączmi przy ul. Targowej, 1000 Lecia Państwa Polskiego i Leśnej w Łosicach na działkach oznaczonych nr ewid. 596, 1117, 1116/1, 1111, 1110, 1108/1, 1001/17, 1107/1, 1106/2, 1105/4, 1104, 1103/1, 1102, 1101/4, 1062/1, 1099, 1098, 1097/1, 1096, 1093, 1092/1, 1240/1, 1091/11, 1091/16, 1091/15, 1091/8, 1090, 1089, 1064/33, 1064/14, 1064/12, 962, 1059/1, 1058, 1057, 1053, 1052, 1051/1, 1050, 1049, 961, 1064/41, 1064/42, 1064/45, 1064/27, 1064/24,
2017-07-282017-08-28Informacja Starosty Łosickiego o niewsniesieniu sprzeciwu dot. budowy linii kablowej nn wraz z przyłączami, demontaż linii napowietrznej nn przy ul. 1-go Maja, Targowej, Krzywej, Spokojnej, Błonie i Handlowej w Łosicach na działkach nr ewid. 595/2, 582/1, 1091/1, 1091/5, 1091/6, 1091/7, 596, 1117, 1118/1, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1126, 1294, 1116/3, 1116/2, 1115, 1114, 1113, 1112, 1298, 1109/1, 593, 583, 563/2, 561, 548/2, 1042/2, 1045, 1047, 1018, 1067, 1072, 592/2, 1127
2017-07-272017-08-26Informacja Starsosty Łosickiego o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia dot.budowy linii kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami oraz demontażu linii napowietrznej nn z przyłączami w msc. Łosice ul. Targowa na działkach oznaczonych nr ewid. 596, 595/2, 3435, 712, 711, 710/2, 709, 708, 707, 706, 3438, 698/1
2017-07-262017-08-26Informacja Starosty Łosickiego o dokonanym zgłoszeniu dot. budowy linii kablowej nn 0,4kV dla oświetlenia placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w msc. Biernaty Średnie, 08-200 Łosice na działce oznaczonej nr ewid. 68/1
Strona 1 of 4 (38 ogłoszeń)Poprzednia[1]234Następna