wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-12-102020-03-10Informacja z pierwszego etapu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji gruntów
2019-12-092020-01-09Informacja Starosty Łosickiego o dokonaniu zgłoszenia dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napiecia 0,4kV dla zadania " Łosice ST-49" gm. Łosice na działkach o nr ewid. 291/2, 406, 407, 408, 409, 763, 765, 767, 771, 773, 780, 796, 797/2, 797/5, 797/10, 797/11, 798/2, 1088, 1187, 1189/9, 1190
2019-12-092020-01-09Informacja Starosty Łosickiego o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiarubudowy kontenerowej stacji pomiarowej średniego ciśnienia gazu ziemnego o przepustowości Q=800m3/h w msc. Dziadkowskie-Folwark, gm. Huszlew na działce o nr ewid. 288/7
2019-12-022019-12-27Ogłoszenie Starosty Łosickiego o dokonaniu zgłoszenia dot. odbudowy drogi gminnej Nr200109W w msc. Makarówka na odcinku od km 1+240 do km 2+600 o długości 1,36km w msc. Makarówka na działkach oznaczonych nr ewid. 940, 846, 816/2, 817/2, gm. Huszlew
2019-11-282019-12-19Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łosickiego w 2020 r.
2019-11-27 Informacja o wynikach rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny
2019-11-26 Informacja z pierwszego etapu rekrutacji
2019-11-25 Zaproszenie do złożenia oferty
2019-11-22 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2019-11-20 Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Strona 1 of 11 (105 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456791011Następna