wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-10-182019-11-15Ogłoszenie Starosty Łosickiego dot. wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego pn. Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Play LOS4430A wraz z wewętrzną linią zasilajacą w msc. Makarówka, gm. Huszlew na działce oznaczonej nr ewid. 485/1, 485/2
2019-10-182019-11-15Informacja Starosty Łosickiego o dokonaniu zgłoszenia dot. budowy kontenerowej stacji pomiarowej sredniego cisnienia gazu ziemnego o przepustowości Q=800m3/h w msc. Dziadkowskie Folwark, gm. Huszlew na działce o nr ewid. 288/7
2019-10-172019-11-17Ogłoszenie Starosty Łosickiego o dokonanym zgłoszeniu odbudowy drogi powiatowej Nr 2016W Nowe Szpaki –Walim w msc. Nowe Szpaki na działce oznaczonej nr ewid. 381 i w msc. Stare Szpaki na działce oznaczonej 1324, gm. Stara Kornica.
2019-10-142019-11-07Ogłoszenie Starosty Łosickiego o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy kanalizacji kablowej wraz z przyłaczami w technologii światłowodowej w miejscowości Korczówka Kolonia, gm. Olszanka na działkach oznaczonych nr ewid.64/2, 59/2, 58/2, 57/2, 56/8, 56/6, 55/2, 54/2, 53/2, 52/6, 52/4, 51/6, 51/4, 50/2, 49/7, 49/5, 48/6, 150/2, 47/2, 46/2, 45/6, 45/4, 43/6, 43/4, 42/2, 87/1, 82/1, 74/1, 41/2, 40/2, 39/2, 38/2, 37/7, 97/1, 95/1, 141/2, 37/6, 37/4, 36/2, 35/2, 34/6, 34/4, 33/2, 32/6, 32/4, 141/2, 106/3, 143/1, 143/2, 141/1, 147, 148/1, 192/2, 441/3, 139
2019-10-142019-11-08Ogłoszenie Starosty Łosickiego o dokonanym zgłoszeniu zamiaru przebudowy drogi gminnej Nr200202W w miejscowości Meszki, gm. Łosice na działce oznaczonej nr ewid. 218/2
2019-10-092019-11-01Ogłoszenie Starosty Łosickiego o zgłoszeniu Wójta Gminy Stara Kornica dot. przebudowy drogi gminnej obejmujacej budowę chodnika w msc. Wygnanki od km 0+011,90 do km 0+508,40 o długości 0,4965km na działce oznaczonej nr ewid. 239/5, gm. Stara Kornica
2019-10-09 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Geodety w Starostwie Powiatowym w Łosicach
2019-10-04 Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędniczne geodety w Starostwie Powiatowym w Łosicach
2019-09-30 Zaproszenie do złożenia oferty - na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu
2019-09-27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Strona 1 of 10 (97 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345678910Następna