wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2021-12-032022-01-02Informacja o nieistotnej zmianie parametrów instalacji, RTCN Siedlce Łosice
2021-12-032022-01-10Ogłoszenie Starosty Łosickiego o dokonaniu zgłoszenia zamiaru remontu drogi gminnej Nr 200527W o długości 89m w msc. Chybów, gm. Sarnaki na działce oznaczonej nr ewid. 107.
2021-12-032022-01-10Informacja Starosty Łosickiego o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku biurowego w m. Łosice ul. Błonie na działce oznaczonej nr ewid. 1064/9.
2021-12-03 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości
2021-12-02 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia granic ujawnionych w ewidencji gruntów
2021-12-01 Informacja Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali obrębu Korczówka gm. Olszanka
2021-12-01 Informacja Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali obrębu Nowe Łepki gm. Olszanka
2021-12-012022-01-07Obwieszczenie Starosty Łosickiego o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN i nn oraz stacji transformatorowych w msc. Zabuże, Klepaczew -Etap II, gm. Sarnaki na działkach 315/2, 318/2, 319/2, 322/2, 326/2, 331/1, 331/2, 332/1, 335/1, 338/1, 342/1, 345/1, 348/1, 351, 354, 357, 361, 362, 369, 370 – obręb 0032 Zabuże, na działkach nr ewid. 16, 88, 89/1, 95/2, 96/2, 97/1, 161/1, 161/2, 117, 118, 132, 133, 134, 136, 157, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 180, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 236, 244, 245, 246, 247, 249, 269, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281/2, 282, 283/2, 285/1, 285/3, 286/1, 287, 288, 289, 290/1, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304/1, 304/2, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 346, 522, 1641, 1645, 1647/1 – obręb 0014 Klepaczew, gm. Sarnaki.
2021-12-012022-01-07Obwieszczenie Starosty Łosickiego o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN i nn oraz stacji transformatorowych w msc. Zabuże, Klepaczew, Serpelice -Etap I, gm. Sarnaki na działkach nr ewid.: 133/1, 134/1, 141, 145, 149, 153, 160/6, 161/1, 161/3, 161/4, 162, 209/3, 221/1, 221/2, 224/2, 227/2, 227/3, 227/4, 227/5, 242/1, 244/1, 244/2, 246/1, 246/2, 248, 250/1, 250/2, 252, 254, 255/2, 258/2, 261/2, 264/2, 267/2, 270/2, 273/2, 276/2, 279/2, 282/2, 285/2, 288/2, 291/2, 294/2, 297/4, 297/6, 300/2, 303/2, 306/2, 309/2, 312/2, 315/2, 365/2, 367, 368, 256/1, 259/2, 260/4, 262/1, 263/2, 265/1, 265/2, 266/1, 266/2, 268/1, 271/1, 274/1, 277/1, 280/2, 283/2, 286/2, 289, 292, 295, 298/1, 298/2, 299/7, 301, 302/3, 302/4, 304, 305/4, 307, 308, 310, 313, 316, 319, 320, 322, 323, 326, 331, 334, 337, 341/1, 341/2, 342/1, 344/2, 345/1, 347, 348/1, 350, 351, 353, 354, 356, 357, 360/2, 361, 370 - obręb 0032 Zabuże działka nr ewid. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25/2, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 79/1, 81, 305, 306, 330, 331, 332, 333, 334, 335/1, 336, 338/1, 339/1, 340, 341, 342, 345/1, 345/3, 345/4, 346, 348 - obręb 0014 Klepaczew działka nr ewid.1284/11, 1309/7- obręb 0030 Serpelice, gm. Sarnaki.
2021-12-01 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w Łosicach
Strona 1 of 43 (430 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567414243Następna