wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-05-24 Ogłoszenie Nr 2/19 z dnia 24 maja 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
2019-05-242019-06-14Ogłoszenie Starosty Łosickiego przez obwieszczenie o wszczęciu posyępowania w sprawie dot. budowy Stacji bazowej telefonii komórkowej Play numer LOS4403A wraz z wewnetrzną linią zasilajacą w msc. Puczyce, gm. Platerów na działce oznaczonej nr ewid.111
2019-05-172019-06-14Informacja Starosty łosickiego o dokonaniu zgłoszenia budowy linii kablowej nn oraz wymiany słupów linii napowietrznej nn w msc. Rozwadów, gm. Sarnaki na działkach oznaczonych nr ewid. 59, 68, 122
2019-05-172019-06-17Informacja Starsoty Łosickiego o dokonaniu zgłoszenia budowy kanalizacji kablowej wraz z przyłaczami w technologii światłowodowej w msc. Szydłówka, gm. Olszanka na działkach oznaczonych nr ewid. 707, 525, 706/2, 706/1, 258, 712, 705/2, 705/1, 704/1, 712, 711
2019-05-15 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego omyłkę pisarską w decyzji stwierdzającej nabycie własności nieruchomości przez Skarb Państwa
2019-05-10 Zarząd Powiatu Łosickiego informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku
2019-05-10 Sprawozdania finansowe jednostkowe 2018
2019-05-10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie własności nieruchomości przez Skarb Państwa
2019-05-08 Zaproszenie do złożenia oferty - stwierdzenie zgodu i przyczyny
2019-04-302019-05-30Uchwała Zarządu Powiatu Łosickiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru turystyka i krajoznawstwo w 2019 roku
Strona 1 of 6 (57 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456Następna