wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Ogłoszenie z tablicy: Zarząd Powiatu Łosickiego

Tytuł ogłoszenia: Program współpracy Powiatu łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Nazwa tablicy: Zarząd Powiatu Łosickiego
Znak sprawy:
Data Pisma: 2017-11-06
Od kiedy ogłoszenie publikowane na tablicy: 2017-11-06
Do kiedy ogłoszenie publikowane na tablicy: 2017-11-27
Typ tablicy: Tablice ogłoszeń - pozostałe
Komórka organizacyjna prowadząca tablicę: Zarząd Powiatu
Komórka organizacyjna przekazująca ogłoszenie: Zarząd Powiatu
Osoba odpowiedzialna za publikację na tablicy: Tadeusz Węglarski
Treść ogłoszenia: Pobierz treść ogłoszenia

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-11-06
Data udostępnienia informacji 2017-11-06