wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Oświadczenia o stanie majątkowym

Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2017
 [Zwiń]Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
   Wiktor Bogusław Boruta (Dyrektor ZS nr 1)   2018-04-30
   Leszek Budrewicz (Dtrektor Zarządu Dróg Powiatowych)   2018-04-30
   Grażyna Podlipniak-Sobczyńska   2018-04-30
   Bogumiła Celina Bahniuk (Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łosicach)   2018-04-30
   Leszek Budrewicz   2018-04-30
   Danuta Borkowska (Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy)   2018-04-27
   Danuta Borkowska   2018-04-27
   Leszek Szyc   2018-04-25
   Leszek Szyc   2018-04-25
   Mariusz Stambulski (Dtrektor Zespołu Szkół)   2018-04-24
   Mirosław Andrzej Korzycki (P.O. Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych)   2018-04-24
   Ryszard Stanisław Wedziuk (p.o. Dyrektora ZS Nr 2)   2018-04-23
   Małgorzata Izolda Witkowska (Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicacch)   2018-04-17
   Małgorzata Witkowska   2018-04-17
   Wiktor Bogusław Boruta (Dyrektor ZS nr 1)   2017-09-29
   Małgorzata Maria Węgrzyniak (Dyrektor Zespołu Szkół Nr. 1 w Łosicach)   2017-09-29
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Radny Powiatu
 [Rozwiń]Skarbnik Powiatu
 [Rozwiń]Starosta, Wicestarosta, członkowie Zarządu Powiatu
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002