wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
43/2019 2019-05-09 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektorów zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łosicki NIE Uchwalony obowiązujący
42/2019 2019-05-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2019 r NIE Uchwalony obowiązujący
41/2019 2019-05-09 w sprawie wykonania budżetu Powiatu Łosickiego i podania do wiadomości informacji za I kwartał 2019 r NIE Uchwalony obowiązujący
40/2019 2019-04-29 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r NIE Uchwalony obowiązujący
39/2019 2019-04-29 w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka NIE Uchwalony obowiązujący
38/2019 2019-04-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert konkursowych na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru turystyka i krajoznawstwou w 2019 roku NIE Uchwalony obowiązujący
37/2019 2019-04-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert konkursowych na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku NIE Uchwalony obowiązujący
36/2019 2019-04-29 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru turystyka i krajoznawstwo w 2019 roku NIE Uchwalony obowiązujący
34/2019 2019-04-10 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. NIE Uchwalony obowiązujący
33/2019 2019-04-10 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg oraz innych spraw NIE Uchwalony obowiązujący
32/2019 2019-04-10 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach przy ul. Wiejskiej 3, w Łosicach NIE Uchwalony obowiązujący
31/2019 2019-03-29 w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg oraz innych spraw NIE Uchwalony obowiązujący
30/2019 2019-03-29 w sprawie przedłużenia powołania na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach przy ul. Wiejskiej 3 NIE Uchwalony obowiązujący
28/2019 2019-03-27 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku NIE Uchwalony obowiązujący
27/2019 2019-03-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert konkursowych na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 Ostatnia