wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
19/2021 2021-05-05 w sprawie przyjęcia planu kontroli wewnętrznej na 2021 rok NIE Uchwalony obowiązujący
18/2021 2021-05-05 w sprawie upoważnienia Wicestarosty NIE Uchwalony obowiązujący
17/2021 2021-04-30 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość szacunkowa netto nie przekracza 130 000,00 zł. NIE Uchwalony obowiązujący
16/2021 2021-04-22 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mierzwicach Kolonii, gmina Sarnaki, dz. nr 96/44 o pow. 0,1037 ha i dz. nr 96/45 o pow. 0,0859 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej współużytkowników wieczystych NIE Uchwalony obowiązujący
15/2021 2021-04-16 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym NIE Uchwalony obowiązujący
13/2021 2021-03-29 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto" w Starostwie Powiatowym w Łosicach NIE Uchwalony obowiązujący
12/2021 2021-03-24 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych powiatu łosickiego NIE Uchwalony obowiązujący
11/2021 2021-03-16 w sprawie wsprowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łosicach NIE Uchwalony obowiązujący
10/2021 2021-03-03 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Łosicach NIE Uchwalony obowiązujący
9/2021 2021-02-25 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu w Referacie Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa NIE Uchwalony obowiązujący
8/2021 2021-02-22 w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Łosicach NIE Uchwalony obowiązujący
7/2021 2021-02-22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łosicach oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu NIE Uchwalony obowiązujący
6/2021 2021-02-22 w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Łosicach NIE Uchwalony obowiązujący
5/2021 2021-02-19 w sprawie wprowadzenia kart "Opis stanowiska pracy" w Starostwie Powiatowym w Łosicach NIE Uchwalony obowiązujący
4/2021 2021-02-19 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021 roku NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5 Ostatnia