wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
33/2020 2020-10-01 w sprawie organizacji i aktualizacji obsady personalnej Stałego Dyżuru Starosty Powiatu Łosickiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji ujętych w Planie operacyjnych funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasi wojny NIE Uchwalony obowiązujący
88/2019 2019-11-15 w sprawie przyjęcia "Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020" NIE Uchwalony obowiązujący
154/14 2014-11-14 W sprawie przyjęcia "Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015" NIE Uchwalony obowiązujący
XLIV/194/14 2014-01-31 w sprawie uchwalenia programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu łosickiego "Bezpieczny powiat 2014 - 2015" NIE Uchwalony obowiązujący
114/10 2010-03-29 w sprawie powołania Komisji do oszacowania klęsk szkód na drogach po zimie 2009/2010 NIE Uchwalony obowiązujący
XLIII/220/09 2009-08-10 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łosickiego do Partnerstwa z Powiatem Szydłowieckim, Powiatem Zwoleńskim i Miastem na prawach Powiatu - Płockiem w ramach aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego NIE Uchwalony obowiązujący
XLIII/219/09 2009-08-10 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łosickiego do Partnerstwa z Powiatem Szydłowieckim, Powiatem Zwoleńskim i Miastem na prawach Powiatu - Płockiem w ramach aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVII/184/09 2009-02-04 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2008 NIE Uchwalony obowiązujący
XIV/78/07 2007-09-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/239/07 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczny Powiat" na lata 2006 - 2010. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/239/06 2006-09-29 w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczny Powiat" na lata 2006-2010 NIE Uchwalony obowiązujący
XXV/154/05 2005-04-15 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004 NIE Uchwalony obowiązujący
IV/21/03 2003-01-30 w sprawie delegowania radnych na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku TAK Uchwalony obowiązujący