wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Informacje o Zarządzeniu numer: 6/2020

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Próchenkach, stanowiącej własność Gminy Olszanka
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Próchenkach, stanowiącej własność Gminy Olszanka
Numer: 6/2020
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2020-02-24
Data wejścia w życie: 2020-02-24
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Data publikacji:
Komórka organizacyjna: Wójt Gminy
Zarządzenie Treść zarządzenia [5,59 MB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2020-02-24
Data udostępnienia informacji 2020-02-24