wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje o Uchwale numer: XXXIX/364/06

Tytuł aktu prawnego - pełny:
w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Kobyłka podjętego Uchwałą Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2003r.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Kobyłka podjętego Uchwałą Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2003r.
Numer: XXXIX/364/06
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2006-01-19
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje organizacyjne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Uchwała Treść uchwały [33,5 KB], data ogłoszenia pliku: 2006-01-26

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Irena Zwierzyńska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Irena Zwierzyńska
Data wytworzenia informacji 2006-01-26
Data udostępnienia informacji 2006-01-26