wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Podatki i opłaty

Podatki i opłaty - ulgi, odroczenia, umorzenia, rozkładanie na raty - Data umorzenia

Data: Nazwa Podatnika: Umorzona Kwota Nazwa Opłaty Rodzaj Pomocy Typ Podatnika Przyczyna Umorzenia Szczegóły
2010-12-31 Janina Kielczyk 0,00 zł Podatek od nieruchomości Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2010-12-31 Janina Kielczyk 0,00 zł Podatek od nieruchomości Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2010-12-27 Magdalena i Tomasz Mikulscy 0,00 zł Podatek od nieruchomości Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2010-12-27 Magdalena i Tomasz Mikulscy 0,00 zł Podatek od nieruchomości Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2010-12-21 Zofia Wójcik 500,00 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-12-20 Alicja Jakubik 534,71 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-12-20 Alicja Jakubik 0,00 zł Inne należności Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-12-02 Elżbieta Kujawska-Strahinjić 557,00 zł Podatek od nieruchomości Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2010-12-02 Elżbieta Kujawska-Strahinjić 0,00 zł Podatek od nieruchomości Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2010-11-25 Jadwiga Dzioban 0,00 zł Inne należności Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-10-29 Dorota Ignasiewicz 0,00 zł Podatek od nieruchomości Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2010-09-30 Teresa Piwek 0,00 zł Podatek od nieruchomości Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2010-09-30 Teresa Piwek 0,00 zł Podatek od nieruchomości Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2010-09-30 Anna Adamiak 1 220,16 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-09-30 Anna Adamiak 0,00 zł Inne należności Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-09-06 Tadeusz Kamiński 0,00 zł Podatek od środków transportu Rozłożenie spłaty
na raty
Przedsiębiorcy ważny interes podatnika Pokaż
2010-09-06 Tadeusz Kamiński 789,00 zł Podatek od środków transportu Umorzenie Przedsiębiorcy ważny interes podatnika Pokaż
2010-07-28 Helena Bardadyn 0,00 zł Podatek od nieruchomości Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2010-07-28 Helena Bardadyn 0,00 zł Podatek od nieruchomości Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2010-07-28 Grażyna i Paweł Potoccy 519,33 zł Podatek od środków transportu Umorzenie Przedsiębiorcy ważny interes podatnika Pokaż
2010-07-28 Grażyna i Paweł Potoccy 0,00 zł Podatek od środków transportu Rozłożenie spłaty
na raty
Przedsiębiorcy ważny interes podatnika Pokaż
2010-07-12 Bogusław Kwiatkowski 600,00 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy poniesienie kosztów remontu Pokaż
2010-06-30 Paweł Glinka 0,00 zł Inne należności Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2010-06-07 Dariusz Bobrowski 3 300,00 zł Podatek od nieruchomości Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2010-05-25 Ewa Szewczyk 1 833,00 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-05-25 Ewa Szewczyk 0,00 zł Inne należności Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-05-20 Bożena Żukowska 1 670,00 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-04-06 Andrzej Gołaszewski 0,00 zł Podatek od nieruchomości Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2010-03-19 Bogumił Sosnowski 0,00 zł Podatek od nieruchomości Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2010-03-12 Sławomir i Beata Kobus 0,00 zł Podatek od nieruchomości Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2010-03-10 Małgorzata Raniszewska 536,92 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-03-04 Marta Powierża 562,65 zł Podatek od nieruchomości Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2010-02-18 Janina Krukowska 0,00 zł Inne należności Odroczenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-02-04 Krystyna Bednarczyk 0,00 zł Inne należności Odroczenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-02-03 Zofia Wójcik 0,00 zł Inne należności Odroczenie Przedsiębiorcy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-01-25 Żochowska Iwona 0,00 zł Podatek od nieruchomości Rozłożenie spłaty
na raty
Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika Pokaż
2010-01-15 Henryk Jaźwiński 1 453,00 zł Podatek od środków transportu Umorzenie Przedsiębiorcy ważny interes podatnika Pokaż
2010-01-11 Krzysztof Pesta 2 746,10 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-01-11 Jerzy Kostrzewa 2 116,39 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-01-11 Andrzej Nowak 7 410,89 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-01-11 Iwona Świder 1 194,53 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-01-11 Andrzej Kornatowski 1 143,59 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-01-11 Teresa Nowak 2 314,37 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-01-11 Beata Mikiel 960,77 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-01-11 Waldemar Dąbrowski 8 572,13 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-01-11 Roman Dudek 2 023,46 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-01-11 Stefan Więckowski 1 761,88 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-01-11 Roman Kuczewski 3 550,14 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-01-11 Elżbieta Kuczewska 3 717,35 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż
2010-01-11 Józef Zasiewski 8 865,34 zł Inne należności Umorzenie Pozostali podatnicy ważny interes wnioskodawcy Pokaż